วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ความสำคัญของการเตาบัต(การขออภัยโทษ)

พี่น้องประชาชนทุกท่าน.รอมฎอนเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์.เดือนแห่งการสร้างความดี
 และการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ.(ซ.บ.).ก็เวียนกลับมาหาพี่น้องไทยมุสลิม และมุสลิมทั่วโลกอีกครั้ง จึงขอเชิญชวน.พี่น้องไทยมุสลิมทุกท่านได้ร่วมกันปฏิเสธความรุนแรง.หลีกหนีจากความชั่วร้ายที่บรรดาชัยฎอนทั้งหลายพยายามดึงท่านลงสู่นรก.และร่วมกันเตาบัตเพื่อพระผู้เป็นเจ้า.และสังคมของเรากันเทอญ

ความสำคัญของการเตาบัต.การเตาบัต.หมายถึง.การที่ผู้ทำผิดสำนึกตนและกลับไปหาอัลลอฮฺ(ซ.บ.).ด้วยการขออภัยโทษจากพระองค์ มนุษย์เราทุกคนนั้นล้วนหนีไม่พ้นจากการทำความผิดไม่ว่าจะมากหรือน้อย ยกเว้นผู้ที่อัลลอฮฺ.(ซ.บ.).ทรงปกป้อง.เช่น.ท่านรอซูลลุลลอฮฺ.(ซ.ล.).เมื่อมนุษย์ทำผิดสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการลบล้างความผิดนั้นด้วยการเตาบัต.(ขออภัย).ต่อองค์อัลลอฮฺ.การเตาบัต.(ขออภัยโทษ).นั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง.เพราะบาปทั้งหลายจะยังคงอยู่กับผู้ทำผิดถ้าหากเขาไม่สำนึกตน.ไม่ขออภัยโทษ
ไม่ทำความดีลบล้างความผิด.และเมื่อความผิดบาปยังอยู่กับตัว.เขาก็จะต้องได้รับโทษจากบาปที่เขาทำไว้

พี่น้องประชาชนทุกท่าน.อัลลอฮฺ.(ซ.บ.).จึงได้กำชับให้มนุษย์มุ่งมั่นในการเตาบัตต่อพระองค์เมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิด.และพระองค์สัญญาว่าจะทรงอภัยโทษให้กับผู้ที่เตาบัต.(ขออภัยโทษ).และจะทรงเตรียมผลตอบแทนที่ดีในสรวงสวรรค์แก่เขา พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า.“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย.จงเตาบัตต่ออัลลอฮฺ.(ซ.บ.)ด้วยการเตาบัตที่จริงจังเผื่อว่าอัลลอฮฺ.(ซ.บ.).จะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้า.และนำพวกเจ้าเข้าสู่สวรรค์

ซึ่งมีสายน้ำไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของมัน”.(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัต-ตะหฺรีม:.8).การเตาบัตอย่างจริงจังเรียกว่า ‘เตาบัต นาศูฮา’.คือการเตาบัตด้วยความสำนึกอย่างจริงจังและตั้งใจว่าจะไม่กระทำความผิดอีก.และถ้าหากว่าพลั้งเผลอทำผิดอีกครั้ง.ก็จะรีบเตาบัตอย่างจริงจังอีกเช่นเดิม.ถึงแม้ว่าจะพลั้งเผลอทำอีกจนนับครั้งไม่ถ้วน

พี่น้องประชาชนทุกท่าน.ขอฝากข้อคิดให้ทุกท่านในเดือนรอมฎอนนี้

  1. มนุษย์ล้วนหนีไม่พ้นความผิด จึงควรต้องเอาใจใส่ในการเตาบัต
  2. การเตาบัตที่แท้จริงต้องเกิดจากความสำนึก และตั้งใจที่จะเลิกทำบาป
  3. มนุษย์จะต้องไม่ท้อถอยในการเตาบัต ไม่ว่าเขาจะพลั้งเผลอทำผิดมากกี่ครั้งก็ตาม
  4. การเตาบัตคือกุญแจสู่การได้เข้าสวรรค์
  5. บาปไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็สามารถลบล้างได้ด้วยการเตาบัตต่ออัลลอฮฺ.(ซ.บ.)
  6. อัลลอฮฺ.(ซ.บ.).จะทรงช่วยเหลือผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเตาบัตต่อพระองค์

ขอให้เดือนรอมฎอนนี้ จงเป็นเดือนแห่งความสงบสันติสุขอย่างแท้จริง และขอเชิญชวนให้ท่านที่มีหมาย ป.วิอาญา,.พ.ร.ก..ได้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านที่ภาครัฐเปิดโอกาส.และช่องทางให้ท่าน ได้ปฏิเสธความรุนแรง.ร่วมสร้างความดี.โดยภาครัฐจะอำนวยความสะดวกในการต่อสู้ในชั้นศาล.และขอเชิญชวนพี่น้องต่างศาสนิกได้ร่วมกันส่งเสริม.สนับสนุน.การปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน
อันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 

————————–