วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

Cara hidup sempadan selatan, keindahan atas perbezaan agama.

Di tiga wilayah sempadan selatan yang lalu, ramai orang mungkin memanggilnya “kawasan pelbagai budaya”dan pernah menjadi sebuah bandar perdagangan dan pelabuhan yang makmur.Banyak pedagang daripada Hemisfera Barat dan Timur telah datang ke kawasan ini sejak sekian lama. Oleh itu bercampurkan budaya di antara kumpulan pribumi dan luaran. Maka menjadi kawasan ini sebagai pelbagai etnik dan budaya.Oleh itu, berbahagilah kawasan ini kepada budaya agama Buddha dan Brahman-Hindu dan Islam dan budaya China.

Sekarang, ada bercampurkan 3 budaya dan 2 agama utama yaitu Buddhisme dan Islam.dan pada setiap budaya itu ada ungkapan yang jelas tentang identiti mereka sendiri mengikut gaya hidupnya dan pekerjaannya dan mata pencariannya dan tempat tinggalnya dan pakaiannya dan makanannya dan adatnya dan tradisinya dan ritualnya dan seni persembahannya dan permainan tempatannya dan kebijaksanaan tempatannya. Bahkan pada masa yang lepas, telah memutarbelitkan oleh kumpulan yang berpendapatnya berlainan dan kumpulan ganas akan keadaan kewujudan bersama yang berusaha oleh mereka itu untuk mengubahkan ia akan budaya tradisional yang berperanan dalam membinakan hubungan di antara komuniti Buddha dan umat Islam untuk dihilangkandia.

Oleh itu, walaupun kita mempunyai perbezaan yang dikenalikandia sebagai kepelbagaian budaya Bahkan kita hidup bersama dengan kedamaian kerana di sini adalah rumah kita dan “Kami bersaudarakannya, SATU PADU”.

 

————————