วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลสนามสงขลา

21 เม.ย. 2021
374

 

เมื่อ 21 เม.ย. 64 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แว่นตาทางการแพทย์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และชุด PPE แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไว้สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย เพื่อเป็นกำลังหลักในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

 

 

สำหรับโรงพยาบาลสนาม ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 คนโดยใช้อาคารเทพรักษา เป็นอาคาร 5 ชั้นที่พึ่งสร้างเสร็จเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้กำหนดให้พื้นที่ชั้นสองเป็นหอผู้ป่วยหญิง จำนวน 50 เตียง ชั้นสามเป็นหอผู้ป่วยชาย จำนวน 50 เตียง และชั้น4 เป็นห้องปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และใช้ระบบทางเทคโนโลยีในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยกับบุคลาการทางการแพทย์