วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ไม่รู้จบ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดย พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วย ชป.กร. ชป.กร.หญิง และ ร้อย ทพ.4803 จัดกิจกรรม
มอบอินทผาลัมแทนความรักความห่วงใย ในห้วงเดือนรอมฏอน เดือนแห่งการถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม ให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ณ ด่านตรวจถาวรบ้านยานิง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านด่านได้นำอินทผาลัมไปรับประทานในช่วงการละศีลอด ซึ่งอินทผลัมนั้น ชาวมุสลิมถือว่าเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ ชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอด หรือ เดือนรอมฎอน เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหาร

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้ง

นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดนราธิวาส โดยให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง รวมไปถึงการไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด ซึ่งตลอดทั้งกิจกรรมประชาชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งได้รับคำขอบคุณ รอยยิ้ม และมิตรภาพที่ดีจากประชาชน