วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ห่วงใยประชาชน ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ตลาดรอมฎอน

24 เม.ย. 2021
657

 

ทหารพราน 48 และส่วนราชการ ห่วงใยประชาชน ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ตลาดรอมฎอน

 

 

ฝ่ายกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี สาธารณสุขประจำอำเภอสุไหงปาดี ชุดทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมตระหนักรู้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ตลาดรอมฎอน ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ภายในกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ได้นำการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างถูกวิธี การดูแลรักษาตัวเอง รวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ทางจังหวัดนราธิวาส และทางจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศมาเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ชุดทักษิณสัมพันธ์ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ออกมาร่วมรณรงค์ด้วยความรักและห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้มีการแจกใบปลิววิธีการป้องกันการแพร่ระบาดตามหลัก DHMTT มาฝากให้กับพี่น้องประชาชนจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และส่งต่อไปยังบุตรหลานและคนในครอบครัว

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดไปยังบุตรหลานและผู้สูงอายุได้ จากกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยการสวมหน้ากากอนามัย รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19