วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ระดมทุกเหล่าทัพ เร่งระดมกำลังเข้าช่วยรับผู้ป่วยตามบ้านเข้ารับการรักษา

25 เม.ย. 2021
430

 

ระดมทุกเหล่าทัพ เร่งระดมกำลังเข้าช่วยรับผู้ป่วยตามบ้านเข้ารับการรักษา พลโท คงชีพ  ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ กระทรวงกลาโหม เร่งจัดตั้งขึ้น  ณ  กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยในพื้นที่แขวงวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายและสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อให้กองทัพเข้าไปช่วยเสริมและสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารจัดการขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อในที่พักอาศัยเข้ารับการดูแลรักษาตามระบบโดยเร็ว

 

 

โดยปัจจุบัน ทุกเหล่าทัพได้ร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รถพยาบาลและยานพาหนะที่เหมาะสม รวม 31 คัน เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรับผู้ป่วยดังกล่าว โดยมีศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นหน่วยประสานสนับสนุนการทำงานให้กับ ศูนย์เอราวัณ ของ กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในภาพรวม เพื่อรับผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆเข้ารับการรักษา

 

 

 

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ย้ำการปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ขอให้เป็นไปตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานตอบสนองการสนับสนุนได้ทันที ทั้งนี้ ขอให้จัดหายานพาหนะและเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมอีก 20 คัน รวมเป็น 51 คัน เพื่อเสริมการทำงานให้เพียงพอ และให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันนี้ โดยกำชับให้อบรมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท เป็นไปตามมาตรการป้องกันและการขนย้ายผู้ป่วยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด