วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เหตุใดมวลชนจึงกลับหันหลังให้โจรใต้

01 พ.ค. 2021
1155

เมื่อกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับความรุนแรงที่ผ่านมาเป็นเวลามากกว่า 17 ปี  ที่เกิดจากความเชื่อและอุดมการณ์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม “โจรใต้” ความรุนแรงความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งฝ่ายกลุ่มโจรใต้เองก็ตาม ความรุนแรงในพื้นที่สร้างความบอบช้ำและการสูญเสีย ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอด สร้างบาดแผลในจิตใจของคนในพื้นที่ ความเบื่อหน่ายเอือมระอาต่อความรุนแรงที่กลุ่มขบวนการโจรใต้สร้างขึ้น เป็นผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อาจจะเป็นเพราะความเข้มงวดของฝั่งทางเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่ง แต่หลักๆผมคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเอง ที่ช่วยให้เหตุการณ์ในพื้นที่ลดน้อยลง ปัจจัยหลักๆ คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างหาก

 

 

คำถาม ทำไมเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ถึงลดน้อยลง ? เป็นเพราะประชาชนในพื้นที่เริ่มหันหลังให้กลับกลุ่มขบวนการณ์โจรใต้  คำตอบนี้อาจทำให้หลายๆคนนึกภาพไม่ออก โดยเฉพาะคนต่างพื้นที่ กลุ่มขบวนการโจรใต้ที่พยายามปลูกฝังความเชื่อและอุดมการณ์ด้านเชื่อชาติ ศาสนา การบิดเบือนประวัติศาสตร์ สร้างความแตกแยกแก่คนในพื้นที่ นับว่าเป็นกลยุทธหลักของกลุ่มขบวนการที่ใช้เป็นเหตุผลในการเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดน และสร้างความรุนแรง แต่เมื่อเวลาผ่านไปอุดมการณ์ต่างๆที่กล่าวอ้างนั้น ไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงการหาผลประโยชน์ของกลุ่มคน กลุ่มๆเล็ก ที่ได้ประโยชน์บนกองเลือดของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่รัฐต่อพี่น้องประชาชน กับความจริงที่กลุ่มโจรใต้พยามยามสร้างความแตกแยกระหว่างพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่นั้น เป็นการกระทำที่ผิดและไม่มีเหตุผลอะไรแม้แต่น้อยที่คนในพื้นที่ต้องมาแตกแยกกัน สิ่งที่ถูกต้องและควรจะเป็นคือ  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบ สังคมพหุวัฒนธรรม  การอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา

 

 

เมื่อประชาชนหันหลับให้กับกลุ่มขบวนการณ์โจรใต้ และกลับมาหันหน้าเข้าหากัน กลับมามีความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อเจ้าหน้าที่รัฐกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปเน้นสร้างความเข้าใจ แทนการใช้อาวุธ และคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดในทุกช่วงเวลา เหตุผลนี้เองที่ทำให้เหตุการณ์ณ์ลดน้อยลด เพราะประชาชนมีความเข้าใจและต่อต้านความรุนแรงจากกลุ่มโจรใต้ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มขบวนการณ์ดั่งในอดีต เลยเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่จะก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ของกลุ่มขบวนการโจรใต้ กุญแจสำคัญที่จะทำให้สามจังหวัดชายแดนใต้สงบนั้นคงเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเอง

#สันติสุข

#สังคมพหุวัฒนธรรม

#สามจังหวัดชายแดนภาคใต้