วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

Satu Padu เราคือพี่น้องกัน

แม้ชายแดนใต้จะไม่สงบมากว่า 17 ปี แต่บรรยากาศการไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาระหว่างไทยพุทธ – ไทยมุสลิม ความเป็นพี่น้องกันยังคงมีให้เห็น ให้ชื่นใจเหมือนในอดีตแต่ก่อนเก่า

ฝ่ากระแสความไม่สงบแดนใต้ พุทธ- มุสลิมรวมใจ จัดงานวันเกิด"พระเทพศีล

ปัตตานีบ้านฉัน...: สังคมชายแดนใต้...พี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม