วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

“ร่วมรับฟังพัฒนาพื้นที่” เยี่ยมพบปะสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ สานสัมพันธ์ระหว่างกัน เนื่องในเดือนรอมฎอน

05 พ.ค. 2021
670

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 233 ซอยหิเล ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก เปรียว ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เยี่ยมพบปะสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ สานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามในห้วงเดือนรอมฎอน  พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้บริหารสมาคมฯ สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสวงหาความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ โดยมี นายฮัสบูเล๊าะ หิเล นายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมพบปะพูดคุย

พันเอก เปรียว ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมพบปะสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ เพื่อพูดคุยหารือ เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำในการทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะผู้นำศาสนาทุกท่านคือคลังความรู้ที่จะช่วยกันนำองค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา โดยมีส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงาน, องค์กร และสมาคมต่างๆ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ทั้งมิติการพัฒนา, เศรษฐกิจ, การศึกษา  รวมถึงศาสนา เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และนอกจากนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดียังมายังผู้นำศาสนาทุกท่าน รวมถึงมอบสิ่งของต่างๆ​ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนอีกด้วย

——————–