วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม

16 พ.ค. 2021
553

 

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม มั่นใจ การทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน จะสามารถพาพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

 

 

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และตรวจเยี่ยมความพร้อม โรงพยาบาลสนามภายในเขตทหาร รองรับภารกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข แพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ

 

 

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 คณะนายทหารจากกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ กองบังคับการกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ที่ถือเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 200 เตียง ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกัน และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สามารถรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของสาธารณะสุข

 

 

 

 

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินตรวจเยี่ยมชมภายในอาคารของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งพบว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี ได้แบ่งโซนระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยไว้อย่างชัดเจน กำหนดเส้นทาง คัดกรองบุคคลเข้าออก แยกจากส่วนรวม ปิดกั้นเส้นทางเคลื่อนย้าย จัดกำลังพลในหน่วยทหารเข้าสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามโดยรอบ เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ป่วย ภายในอาคารหอผู้ป่วยนั้น ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน รวมไปถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสาร อินเตอร์เน็ต ที่มีความจำเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วทางโรงพยาบาลสนาม กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดกระบี่ ยังมีการจัดเตรียมรถสำหรับขนย้ายผู้ป่วยด้วยการเอารถบัสของหน่วย มาดัดแปลงให้เข้ากับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอีกด้วย

ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะเดินทางมายังตึกเอกชนย่านอ่าวนาง มีชื่อว่าตึกโกเมน โดยอาคารแห่งนี้เจ้าของอาคารได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของทางจังหวัด เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 รองรับผู้ติดเชื้อได้ 120 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 71 ราย

 

 

 ซึ่งการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดกระบี่นั้น แม่ทัพภาคที่ 4 มีความตั้งใจอย่างแน่วนแน่ในการเดินทางมาเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และให้การสนับสนุนสิ่งของจำเป็น เพื่อรองรับภารกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในขณะนี้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการมายังหน่วยทหารทุกหน่วย สนับสนุนรองรับภารกิจในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในทุกมิติ ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ต่าง ๆ ตลอดจนดูแลป้องกันตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และไทย-เมียนมาร์ ด้วย

 

 

 

 ขณะนี้ชุดก็ตรวจชายแดนระดมสรรพกำลังเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบเข้ามา แล้วนำเชื้อโรคสายพันธ์ใหม่เข้ามาในประเทศไทย วันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นำสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์มาสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละโรงพยาบาลสนาม ทุกคนมีใจที่พร้อม มีแรงที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจจนสำเร็จลุล่วง จนกว่าเชื้อจะหมดลง ตลอดจนเราเองต้องป้องกันตนเองจากเชื้อโรคด้วย เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชน ตระหนักถึงมาตรการป้องกันที่เคร่งครัดมากกว่าคนอื่น เพราะมันคือหน้าที่ จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจว่าเราเองไม่ได้เป็นตัวกระจายของเชื้อ และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ไปด้วยกันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น” และในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับภารกิจต่อไป