วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

นราฯ ปิด 3 ถนนรอยต่อพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันโควิด 19

ชายแดนใต้ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่เหลือแค่เลขหลักเดียว ผู้ว่าฯนราธิวาสรุดเยี่ยมจุดคัดกรองเข้า-ออก 9 หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ พร้อมสั่งปิด 3 ถนนรอยต่อยะลา 

วันเสาร์ที่ 15 พ.ค.64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และ จ.สงขลา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นเลขหลักเดียว มีเพียงสงขลาที่ยังเป็นเลข 2 หลัก

เริ่มที่ จ.นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ในพื้นที่ อ.ตากใบ 4 ราย และ อ.สุไหงปาดี 2 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 618 ราย รักษาหายแล้ว 529 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อแยกตามพื้นที่ได้ดังนี้ อ.เมือง 430 ราย, อ.ระแงะ 15 ราย, อ.รือเสาะ 25 ราย, อ.บาเจาะ 8 ราย, อ.จะแนะ 6 ราย, อ.ยี่งอ 5 ราย, อ.ตากใบ 95 ราย, อ.สุไหงโก- ลก 7 ราย, อ.สุไหงปาดี 9 ราย, อ.ศรีสาคร 4 ราย อ.แว้ง 10 ราย, อ.สุคิริน 2 ราย และ อ.เจาะไอร้อง 1 ราย

จ.ปัตตานี ณ เวลา 15.00 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับเพิ่มเป็น 267 ราย รักษาหายแล้ว 147 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ผู้ป่วยแยกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานี 19 ราย โรงพยาบาลสนามหนึ่ง 16 ราย โรงพยาบาลสนามสอง 46 ราย โรงพยาบาลสนามสาม 32 ราย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 4 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาแอดมิท 2 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ราย

จำนวนผู้ป่วยแยกรายอำเภอ ได้แก่ อ.เมือง 132 ราย, อ.หนองจิก 72 ราย, อ.โคกโพธิ์ 4 ราย, อ.ยะหริ่ง 24 ราย, อ.สายบุรี 7 ราย, อ.ไม้แก่น 1 ราย, อ.แม่ลาน 1 ราย, อ.ยะรัง 6 ราย, อ.ปะนาเระ 11 ราย, อ.ทุ่งยางแดง 3 ราย และ อ.มายอ 5 ราย

จ.ยะลา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 166 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 97 ราย รักษาหายแล้ว 66 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย รอผลตรวจยืนยันอีก 468 ราย

จำนวนผู้ป่วยแยกตามพื้นที่ ได้แก่ อ.เมืองยะลา 45 ราย, อ.กรงปินัง 40 ราย, อ.เบตง 15 ราย, อ.รามัน 60 ราย อ.บันนังสตา 2 ราย และ อ.กาบัง 4 ราย โดยมีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 97 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลยะลา 49 ราย โรงพยาบาลเบตง 3 ราย และโรงพยาบาลสนาม 45 ราย

จ.สงขลา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23 ราย แยกเป็นกลุ่มสถานบันเทิง 4 ราย กลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่อีก 15 ราย และกลุ่มค้นหาเชิงรุกในโรงงาน 4 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 943 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 933 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย เป็นผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 279 ราย รักษาหายแล้ว 661 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน 1,323 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อแยกตามพื้นที่ ได้แก่ อ.หาดใหญ่ 651 ราย, อ.เมืองสงขลา 143 ราย, อ.บางกล่ำ 19 ราย, อ.นาหม่อม 12 ราย, อ.จะนะ 35 ราย, อ.รัตภูมิ 15 ราย, อ.สะเดา 6 ราย, อ.สิงหนคร 8 ราย, อ.เทพา 5 ราย, อ.ระโนด 8 ราย, อ.สะบ้าย้อย 4 ราย, อ.นาทวี 5 ราย, อ.คลองหอยโข่ง 5 ราย, อ.สทิงพระ 1 ราย, อ.กระแสสินธุ์ 3 ราย อ.ควนเนียง 1 ราย เป็นคนต่างจังหวัด 12 ราย และจากต่างประเทศ 10 ราย

สำหรับคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2597/2564 เรื่องปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 5 ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 ได้กำหนดให้มีปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดดังนี้

1.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4010 ช่วงบ้านดาระ หมู่ 6 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รอยต่อกับหมู่ 4 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

2.ถนนสายในหมู่บ้านสะแนะ หมู่ 1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รอยต่อกับ หมู่ 4 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

3.ถนนสายในหมู่บ้านบือเจาะ หมู่ 5 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รอยต่อกับ หมู่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออก สถานที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอรือเสาะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากมีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/98589-covidsouthac.html