วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ทหารพันธุ์ดี บุกบ้าน ปชช. แจกผลผลิตทางการเกษตรให้ชาวบ้าน

โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน , ผู้ใหญ่บ้าน และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม Army delivery บุกถึงบ้าน ส่งต่อความห่วงใย แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ เข้าไปดูแล ให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโรค covid-19 เป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแล ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโรค covid-19 อย่างต่อเนื่อง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผ้าคลุมศีรษะ