วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

พระองค์ทรงห่วงใยประชาชน…‘ในหลวง-พระราชินี’พระราชทานเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานมีจำนวนทั้งหมด 10 รายการ ได้แก่

1.เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 1 ชุด 2. เครื่องวัดกาซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก 8 ชุด 3. ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต 1 ชุด   4.เครื่องกระตุกหัวใจเวบไฟฟ้าและวัดค่าสัญญาณชีพของผู้ป่วย 4 ชุด   5.รถเข็นทำการพยาบาล 2 คัน   6.เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย  5 เครื่อง  7. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณแจ้งเตือน 1 ตู้   8.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกฃิเจนในเลือด 15 เครื่อง  9.เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 4 เครื่อง  10.เครื่องฃักชั่นไฟฟ้าแรงดูดตำ่ 12 เครื่อง

ทั้งนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 10,576,240 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างหาที่สุดมิได้

————————