วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

พระองค์ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จชต.

24 พ.ค. 2021
420

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เชิญดอกไม้-ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.นราธิวาส สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

โดยในวันที่ 23 พ.ค. 64 ที่โรงพยาบาลยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ ร.อ.วีระศักดิ์ จันทร์แก้วเดช ผบ.ร้อย ทพ.4803 เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ตชด.447 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในขณะปฎิบัติหน้าที่เข้าสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณฝายกั้นน้ำ บ้านสือแด หมู่ที่ 7 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับเนินเขาบ้านตะโละบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลริโก๋ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในการนี้ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้อัญเชิญกระแสรับสั่งพระบาทพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงครอบครัว พร้อมพระราชทานสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

พร้อมทั้งได้ได้พูดคุยและสอบถามอาการผู้บาดเจ็บจากแพทย์ที่ทำการรักษา ซึ่งอาการโดยรวมปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ยะลา ได้กล่าวกับทางญาติว่า ทาง รพ.ยะลา จะช่วยดูแลรักษาอย่างเต็มที่

 

———————-