วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

จนท. 3 ฝ่ายนราฯ จับมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่

25 พ.ค. 2021
559

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยานิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข  2 ตัว ,ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมขับเคลื่อนประเมินผลการปรับตัวชี้วัด ชคต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 6 เดือนหลัง) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมมีการชี้แจงสถานการณ์ด้านข่าว / สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงชี้แจงรายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัด ชคต.ปี 64 ตลอดจนการชี้แจงแนวทางประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ทางด้านนายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งการในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา ชคต.ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กำหนด พร้อมเน้นย้ำ ขอให้ทุกฝ่ายทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และจับมือกันขับเคลื่อนการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย และจับมือกันประสานพลังระหว่างประชาชน ก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ทางด้านพลตรีไพศาล หนูสังข์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ชุดคุ้มครองตำบล มีความเข้มแข็งสูงสุดนั้น อยู่ที่ความทุ่มเทของทุกภาคส่วน อาศัยการร่วมมือกันปฎิบัติงาน ทำหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมทั้งได้สั่งการเน้นย้ำ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) การเข้าเวรยามรักษาการณ์ การปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย  คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

 

—————————