วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เบตงที่ 1 ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19พื้นที่ยะลา

27 พ.ค. 2021
605

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการตำบลทุกตำบล จัดทีมลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านเชิญชวนลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์โดยการติดตั้งไวนิล และจัดรถประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

กลุ่มประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด 19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลเบตง หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน / ศสม.ทุกแห่ง  และสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอพลิเคชั่น หมอพร้อม หรือสแกนคิวอาร์โค้ด  ผ่านไลน์แอพลิเคชั่น หมอพร้อมได้อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในพื้นที่อำเภอเบตง มีการจองวัคซีน ที่โรงพยาบาลเบตง เป็น อันดับ 1 ของจังหวัดยะลา โดยคิดเป็นร้อยละ 58.48 ส่วนอันดับ 2 โรงพยาบาลยะลา คิดเป็นร้อยละ 38.18 อันดับ 3 โรงพยาบาลยะหา คิดเป็นร้อยละ 25.77 อันดับ 4 โรงพยาบาลธารโต คิดเป็นร้อยละ 20.49 อันดับ 5 โรงพยาบาลกาบัง คิดเป็นร้อยละ 14.78 อันดับ 6 โรงพยาบาลบันนังสตา คิดเป็นร้อยละ 9.83 อันดับ 7 โรงพยาบาลกรงปินัง คิดเป็นร้อยละ 4.87 และอันดับ 8 โรงพยาบาลรามัน คิดเป็นร้อยละ 1:94

———————–