วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

“ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19

02 มิ.ย. 2021
412

วันที่ 1 มิ.ย.64 นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งการจัดให้คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการควบคุมโรคติดต่อเชิงรุกของจังหวัดปัตตานี

โดยการสำรวจ จัดหา และเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระภิกษุ – สามเณร ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดในชุมชน โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้พระภิกษุ- สามเณรในจังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบทุกรูป เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงจากโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ที่อาจเกิดขึ้น

——————-