วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด “ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว”

02 มิ.ย. 2021
777

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) ตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ :-

1.การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 33 ราย, ผู้ค้ารายย่อย 102 ราย รวมผู้เสพ 67 ราย

2.ตรวจยึดของกลางยาบ้า 69,770 เม็ด, กัญชา 0.17 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 286.27 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 552.75 กิโลกรัม, ยาไอซ์ 0.8334 กิโลกรัม, ยาแก้ไอ 1,521 ขวด, เฮโรอีน 0.1078 กิโลกรัม, รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 367 ราย

3.การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด ที่สมัครใจรายงานตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 7 ราย, กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 7 ราย และติดตามบำบัดฟื้นฟู 18 ราย

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ? ขอให้แจ้งมา ที่ ตู้ ปณ. 41 ปณจ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 หรือทางสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 061-1732999 เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันท่วงที ยาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว