วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

เฝ้าระวังต่อเนื่อง ! ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจเข้มชายแดนไทย-มาเลย์ เน้นย้ำ จุดตรวจคัดกรองป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่ตรวจเข้มด่านชายแดน พร้อมเน้นย้ำจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากชายแดนสู่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้มอบเครื่องบริโภคและหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่โดยได้ลงพื้นที่ไปจุดแรก ณ สถานกักกันโรคท้องที่ (LQ) วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน และพบปะกำลังพล กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 พร้อมตรวจเยี่ยมให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ หมวดป้องกันชายแดนที่ 2 บริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่ บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ต่อจากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ/จุดตรวจ และการตั้งจุดตรวจ Pop-up ของชุดปฏิบัติการรถหุ้มเกราะ ตามเส้นทางหมายเลข 410 จำนวน 5 จุด ตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย ด่านตรวจร่วม กม.23 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง , ด่านตรวจตลาดธารโต อำเภอธารโต , การตั้งจุดตรวจ Pop-up ของชุดปฏิบัติการรถหุ้มเกราะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา , การตั้งจุดตรวจ Pop-up หมวดเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา 13 อำเภอกรงปินัง และด่านตรวจพงยือไร ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเน้นย้ำนโยบายผู้บังคับบัญชา และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากำลังพลหน่วยเฉพาะกิจยะลาทุกคน จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อป้องกันการก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ และช่วยเสริมทุกภาคส่วน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข และทหารจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์

————————