วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

จริงหรือชาวเกาะสะท้อนอดอยาก หลังถูกปิดหมู่บ้านนานนับเดือน

เสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังปิดหมู่บ้านนานนับเดือน เผยมีอาหารเพียงพอแต่ไม่สะดวกด้านการเดินทางและการประกอบอาชีพ ส่วนผู้นำศาสนาในพื้นที่ระบุเข้าใจสถานการณ์การควบคุมโรค พร้อมมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และกลางแจ้ง

วันนี้ (6 มิ.ย. 64) ที่หมู่ที่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังจากการปิดหมู่บ้านนานนับเดือน ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในด้านการเดินทางและการประกอบอาชีพ แต่ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในสถานการณ์ของพื้นที่ โดยพระครูเกษมธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดเกษมประทีป กล่าวว่า สถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่เกาะสะท้อนยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงต้องช่วยกันป้องกันตนเองทั้งใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ไม่ชุมนุมกัน แม้จะได้รับผลกระทบเพราะไม่สามารถออกนอกหมู่บ้านได้ แต่ขอให้อดทนเพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะทำให้หมู่บ้านปลอดเชื้อโควิคได้โดยเร็ว

อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

นายอิมรอง สะมาหะ อิหม่าม ม. 2 ต.เกาะสะท้อน กล่าวว่า ในฐานะผู้นำศาสนาได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านมีความตื่นตัวในการป้องกันโรคแต่บางส่วนยังคงไม่ให้ความสำคัญ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาพบปะเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง โดยทั้งผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนก็ควรจะพบปะกับประชาชนเพื่อหาแนวทางที่จะทำให้สามารถเปิดหมู่บ้านได้โดยเร็ว

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้ง

ด้านนายนุ้ย นิลวิจิตร ชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ต.เกาะสะท้อน กล่าวว่า ได้รับผลกระทบในด้านการประกอบอาชีพ เนื่องจากบ้านและสวนอยู่คนละหมู่บ้าน เมื่อมีการปิดพื้นที่ของหมู่บ้านจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์ได้ รวมทั้งบางคนเป็นลูกจ้าง เมื่อต้องปิดหมู่บ้านทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ จึงไม่มีรายได้และต้องออกจากงาน ในเรื่องอาหารยังมีเพียงพอ เนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกข้าวและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเป็นระยะ แต่ปัญหาที่สำคัญคือด้านการเงิน เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งก็มีความเข้าใจในการปิดพื้นที่เกาะสะท้อนเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ให้ระบาดออกไปภายนอก และขอให้คนในหมู่บ้านปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อให้พื้นที่เกาะสะท้อนปลอดเชื้อโควิด จะได้มีการเปิดหมู่บ้านและใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

Cr. เพจ ส.ปชส.นราธิวาส