วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เปิดแล้ว… 6 หมู่บ้านของตำบลเกาะสะท้อน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

10 มิ.ย. 2021
429

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 จากมาตรการผ่อนคลายตามมติของ ศบค.จังหวัดนราธิวาส ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนจาก 6 หมู่บ้านของตำบลเกาะสะท้อน ประกอบด้วย หมู่1 หมู่3 หมู่4 หมู่7 หมู่8 และหมู่9 เริ่มเดินทางออกจากพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ หลังจากต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดภายในหมู่บ้านและตำบลของตนเองตลอด1เดือนที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนหมู่2 หมู่5 และหมู่6 ยังประกาศปิดหมู่บ้านเข้มงวดเป็นเวลา14 วัน เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง3หมู่บ้านนี้จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งเมื่อครบกำหนด14วัน

นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 อำเภอตากใบกำหนดมาตรการผ่อนคลายในพื้นที่6หมู่บ้านของตำบลเกาะสะท้อน เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ภายใต้เงื่อนไข ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งขณะอยู่ในหมู่บ้านของตนเอง และออกไปนอกพื้นที่ เดินทางเข้าออกทางเดียวคือจุดตรวจบ้านปูยู และต้องขออนุญาตเดินทางออกจากพื้นที่ โดยกรอกรายละเอียด ณ จุดตรวจบ้านปูยู เพื่อคัดกรองบุคคลป้องกันประชาชนจากพื้นที่หมู่บ้านควบคุมลักลอบออกมา พร้อมยืนยันบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากตำบลเกาะสะท้อน คือ ผู้ที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนั้นจึงขอความร่วมมือโปรดต้อนรับและปฏิบัติกับประชาชนที่เดินทางมาจากตำบลเกาะสะท้อนเหมือนประชาชนจากพื้นที่อื่นๆเพราะกลุ่มนี้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19แล้ว ส่วนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้ง3หมู่บ้าน ประชากรรวมกว่า 700 คน จะดำเนินการช่วยเหลือทุกช่องทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้

ด้านนางสาวมารีนา มะซูเป็ง ประชาชนหมู่5 ตำบลเกาะสะท้อนกล่าวว่า ในห้วงที่ปิดตำบลเกาะสะท้อนตลอด1เดือนใช้ชีวิตลำบากมากเพราะตนเองเป็นเสาหลักของครอบครัว โชคดีที่มีถุงยังชีพจากภาครัฐ และองค์กรต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือทำให้บรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้าง ส่วนวันนี้ได้ขออนุญาตออกจากตำบลเกาะสะท้อนเพื่อพาพ่อเข้าไปซื้อยารักษาดวงตาในตัวเมืองตากใบ รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง

ส่วนนายรอฮิง เจ๊ะนา ประชาชนจากหมู่3 ตำบลเกาะสะท้อนกล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง  และคาดหวังว่าประชาชนต่างพื้นที่จะไม่รังเกียจพวกตนที่เดินทางมาจากตำบลสะท้อนเพราะก่อนออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองเราแล้ว อีกทั้งการเดินทางออกนอกพื้นที่ ทุกคนยังคงสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดดังนั้นขอให้ปฏิบัติกับคนที่นี่เหมือนประชาชนทั่วไปที่มาจากพื้นที่อื่นๆ

ด้านนางสาวโนร์อาซีรา มารูวี จากบ้านปาลุกา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ กล่าวว่า ก่อนปิดตำบลเกาะสะท้อนเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นประจำเพื่อมาส่งขนมเค้กให้ลูกค้าในพื้นที่ แต่เมื่อมีการประกาศปิดตำบลเกาะสะท้อน ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าไปส่งขนมได้ ซึ่งหลังจากลูกค้าประจำทราบว่าจะมีการผ่อนคลายให้เข้าออกได้ในบางหมู่บ้านจึงรีบสั่งขนมเค้กที่อยากรับประทานแล้วกำชับให้รีบมาส่งภายในวันนี้ จึงถือเป็นการประเดิมส่งลูกค้าในตำบลเกาะสะท้อนวันแรกซึ่งยอมรับว่ามีความกังวลอยู่บ้าง แต่ก็มั่นใจเชื่อมั่นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มผ่อนคลายให้ แสดงว่าต้องปลอดภัยมากในระดับหนึ่งเเล้ว

———————–