วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ผอ.โรงพยาบาลตากใบ เผยผู้นำศาสนา คือกระบอกเสียงสำคัญในการป้องกัน สู้โควิด-19

17 มิ.ย. 2021
1284

วันที่ 16 มิ.ย.64 เวลา นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ กล่าวถึง ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป ของตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ล่าสุดผู้ป่วยคลัสเตอร์เกาะสะท้อนมีผู้ป่วยจำนวน 296ราย ซึ่งเป็นประชากรในหมู่ที่5,6 ประมาณ 80% จากวันที่ 9 วันที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีมาตรการปิดหมู่บ้านและผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง เช่น การเปิดหมู่บ้านของหมู่อื่นๆ ในตำบลเกาะสะท้อน จำนวน 6 หมู่บ้าน จากทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้มีมาตรการกระชับพื้นที่หมู่ ที่ 5 กับ หมู่ที่ 6 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีการระบาดในวงกว้าง และพบผู้ป่วยโควิด-19 ในอัตราที่สูงมาก ขณะที่มีการจัดทีม EOC จังหวัด ลงไปช่วยในทีม EOC อำเภอ โดยพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นประชาชนพื้นที่หมู่5 และหมู่6 ของตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสาธารณสุขมีการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่หมู่บ้านที่ปิด พบว่ามีบางหมู่บ้าน ที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเท่าใดนัก โดยเฉพาะการใส่หน้ากาก ขณะเดียวกันในภาพรวมแนวโน้มตัวเลขของการติดเชื้อได้ลดลง

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ทางฝ่ายสาธารณสุขได้เตรียมทีมจากตำบลอื่น ๆ ในอำเภอตากใบ ที่ยังไม่มีการระบาดมีการระดมทีมไปช่วยเหลือ ลงพื้นที่เกือบทุกวัน พร้อมกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย ในพื้นที่หมู่ 5 และหมู่6 และล่าสุดได้เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นร่วมกัน โดยเชิญผู้นำศาสนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่5 และหมู่6 มาร่วมพูดคุยรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางการป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำศาสนา ซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงสำคัญของหมู่บ้าน หากเข้าใจไปในทางเดียวกันกับทางสาธารณสุข อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

 

———————