วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ยะลาติดเชื้อเพิ่ม 46 ราย มากสุดในอำเภอบันนังสตา

22 มิ.ย. 2021
821

วันที่ 22 มิ.ย.64 ยะลา สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนลดลงกว่าวันที่ 21 ที่ทำสถิติสูงสุดถึงจำนวน 74 ราย และติดอันดับท็อปเท็นของประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานว่า ผู้ป่วยใหม่วันที่ 22 มิ.ย.64 มีจำนวน 46 ราย พบสูงสุดใน อ.บันนังสตา จำนวน 20 ราย อ.เมือง 9 ราย อ.ยะหาและ อ.กาบัง อำเภอละ 7 ราย อ.กาบัง 2 ราย และ อ.รามัน 1 ราย ในวันนี้ไม่มีรายงานพบผู้ป่วยใน อ.เบตง จึงทำให้ จ.ยะลา มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 921 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 6 ราย

สำหรับ อ.เบตง ที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่ในพื้นที่บางหมู่บ้านใน ต.อัยเยอร์เวง มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยที่พบในพื้นที่ก่อนหน้านั้นสัมผัสโรคจากปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมในชุมชน ทำให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จ.ยะลา จำต้องออกคำสั่งศูนย์ฯ ฉบับที่ 116/2564 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2564 กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยห้ามเข้า-ออกพื้นที่บ้านธารมะลิ หมู่ 4 ต.อัยเยอร์เวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามในคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยการประกาศจากศูนย์ฯ หากมีความจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทราบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พศ.2558 คือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ พ.ร.บ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.2548 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น งานป้องกันและควบคุมโรคระบาดและระบาดวิทยา รพ.ศูนย์ยะลา ได้แจ้งว่า จ.ยะลา มีพื้นที่เฝ้าระวังโรคโควิด-19 จำนวน 5 อำเภอ มี อ.เมืองยะลา จำนวน 6 ตำบล มี ต.สะเตง ย่านตลาดเก่า 12 ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา บ้านวังกระ หมู่ 4 ต.ตาเซะ บ้านเปาะยานิ หมู่ 3 ต.สะเตงนอก บ้านบันนังสาเรง หมู 1 ต.บันนังสาเรง บ้านพร่อน บ้านบ หมู่ 1,2 ต.พร่อน และ บ้านบุดีฮิเล หมู่ 8 ต.บุดี/ อ.บันนังสตา 4 ตำบล มี ต.บาเจาะ ต.ตลิ่งชัน ต.บันนังสตา ต.เขื่อนบางลางและ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ/อ.เบตง มี ต.อัยเยอร์เวง/อ.ธารโต มี ต.ธารโตและ ต.ค่รีเขต/อ.กรงปินัง 2 ตำบล มี บ้านกรงปินัง หมู่ 7 ต.กรงปินัง และบ้านแบหอ หมู่ 2 ต.ห้วยกระทิง/และ อ.ยะหา มีพื้นที่เสียงทั้ง 7 ตำบล

 

————————-