วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“แม่ทัพเกรียงเข้าครัว” ช่วยทำอาหาร แจกจ่ายหมู่บ้านล็อคดาวน์ ที่เบตง

28 มิ.ย. 2021
302

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.64 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ได้จัดตั้งเป็นโรงครัวประกอบอาหาร และจุดบริการรับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

สิ่งของต่างๆที่ได้รับบริจาคมานั้น มี เครื่องอุปโภคบริโภค วัตถุดิบในการประกอบอาหาร น้ำดื่ม ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ไปยังหมู่บ้านและชุมชนที่มีคำสั่งประกาศล็อกดาวน์ ในพื้นที่อำเภอเบตง

โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ,คุณมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง เจ้าหน้าที่กำลังภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันประกอบอาหาร บรรจุใส่กล่อง แล้ว นำอาหาร น้ำดื่ม จากครัวกิ่งกาชาดอำเภอเบตง เดินทางมายังซอยโรงเรียน คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ถนนกุนุงจะนอง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง และพี่น้องประชาชน หลังจากหมู่บ้าน กว่า 3 ชุมชน ในซอยดังกล่าว ทางจังหวัดได้มีประกาศสั่งล็อกดาวน์เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษห้ามบุคคลเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม นี้

จากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ อำเภอยี่งอ , ชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ และด่านตรวจบ้านยานิง จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลจวบ หน้ากองร้อยทหารพรานที่ 4803 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสภาพความพร้อม และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับหน่วย และเจ้าหน้าที่กองกำลังประจำถิ่น ที่จะคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

โดยได้ดูสภาพความเป็นอยู่ สถานที่ปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจต่างๆ เน้นย้ำกำลังพลให้มีความพร้อมในภารกิจตลอดเวลา ตลอดจนให้กำลังพลรู้หน้าที่ของตัวเอง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด มีความตื่นตัว ระมัดระวัง ป้องกันตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ

และไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นำสิ่งของที่เตรียมไว้ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง มอบให้แก่ผู้นำท้องที่ นำไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนยังหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 

พร้อมพบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำลังภาคประชาชน หาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนยังหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดนราธิวาส ที่ห้ามบุคคลเข้า – ออก  เน้นย้ำกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญด้วย

และไปเยี่ยมชม และให้กำลังใจสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวนบูโดเรี่ยน บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ตจำกัด  หมู่ที่ 3 ตำบลบูกิต อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิต และจัดจำหน่ายทุเรียนกวนปลีกและส่ง  ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์covid-19

 

——————————————–