วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

แห่ขอหนังสือข้ามจังหวัด! ชาวนราธิวาสเดินทางขอเอกสารเดินทางข้ามจังหวัด หลังประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

29 มิ.ย. 2021
389

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 64 ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนมารอติดต่อทำเรื่องขอเดินทางข้ามจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากมีประกาศว่าประชาชนทุกคนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัดต้องมีใบอนุญาตเพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

พบว่าหลายคนไม่ทราบความชัดเจนว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไร และมีหลายเหตุผลที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนทำงานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด คนที่ไปทำธุระ ผู้ประกอบธุรกิจ และนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับบ้าน

ทั้งนี้ ทางอำเภอเมืองนราธิวาสได้กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการประชาชน คอยอำนวยความสะดวกและชี้แจงขั้นตอน รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบการยื่นขอเอกสารรับรองการเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมระบุว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยวันนี้เป็นวันแรกของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ 30 วัน โดยเฉพาะการควบคุมการเดินทางเข้าออก ซึ่งต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่

หากมีเหตุจำเป็นก็สามารถขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้ที่ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

————————-