วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

“ส่งต่อความห่วงใย” มอบแอลกอฮอล์พระราชทาน แจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนามพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

06 ก.ค. 2021
702

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแอลกอฮอล์  แก่ด่านตรวจ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทราบถึงสถานการณ์ของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ จึงได้พระราชทานแอลกอฮอล์ ผ่านมายังกองทัพบก เพื่อนำมามอบให้แก่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ไปแจกจ่ายให้กับด่านตรวจและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 0930 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ ทำพิธีมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แจกจ่ายให้ โรงพยาบาลสนาม และสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสนามศาลาอุ่นไอรัก อาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทานอาคารอเผกประสงค์ดนย์พักพิงชั่วคราว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 2.โรงพยาบาลสนาม อาคารยิมเนเยม สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเขือ อำเภอเมืองนราธิวาส , 3. โรงพยาบาลสนาม ร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส และ 4. สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ศูนย์ SQ โรงเรียนบ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจังหวัดนราธิวาส มีผู้ติดเชื้อโควิค -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 52 ราย  มียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 2,502 ราย มียอดผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 1,695  ราย และมียอดผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย ข้อมูลจากสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้พบปะ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยทหารเตรียมพร้อมอยู่เสมอ สำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 รวมถึงประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้อง เรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค 19  การปฎิบัติตนตามหลัก DMHTTV ได้แก่ D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ และ V : Vaccine การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ2เข็ม  “เราจะผ่าน วิกฤตโควิค 19 ไปด้วยกัน”

————————-