วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ยะลา เคอร์ฟิวคืนแรก ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

13 ก.ค. 2021
393

จังหวัดยะลาขานรับมาตรการ ศบค.ส่วนกลาง 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. เริ่ม 12-25 ก.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรยากาศหลัง 3 ทุ่ม ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรดาร้านค้าต่างๆ ตื่นตัว รีบเก็บข้าวของภายในร้าน ให้ทันก่อนเวลา 21.00 น. ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.จังหวัดยะลา รวมทั้งประชาชน ให้ความร่วมมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้านจังหวัดยะลา ทั้งนี้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้บริหารสถานการฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.โกตาบารู รักษาราชการ ผกก.สภ.เมืองยะลา พ.ท.เอกนฤน ปานบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ที่ 12 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา ได้ออกลาดตระเวน ตรวจดูความเรียบร้อยในเขตเทศบาลนครยะลา ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเพียงประชาชนบางส่วน ที่ยังไม่ถือปฏิบัติ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือน และให้แนะนำ

นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เปิดเผยว่า ภาพรวมของการออกตรวจความเรียบร้อยร่วมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา ทั้ง ย่านชุมชน ที่มีการขายสินค้าอาหาร และบ้านเรือน ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อใกล้ช่วงเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม ประชาชนเร่งรีบเดินทางกลับบ้าน รวมถึงร้านค้าขายอาหาร รีบเก็บร้านกลับบ้าน มีเพียงบางประชานส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติตามประกาศ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือน ทำความเข้าใจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ส่วนประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พนักงานขนส่งสินค้า โดยเฉพาะล้งทุเรียนที่เดินทางมารับซื้อทุเรียนในพื้นที่ ซึ่งต้องมีการขออนุญาตหนังสือรับรองทางทางอำเภอในท้องที่ รวมทั้งพนักงานที่ทำงานคาบเกี่ยวเวลา ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.โกตาบารู รักษาราชการ ผกก.สภ.เมืองยะลา การดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เขตเมืองยะลา ทางเจ้าหน้าที่ได้มีวางกำลัง ตามจุดตรวจต่างๆ ซึ่งมีจุดตรวจหลัก 5 จุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ การวางกำลัง ทั้งในเขตเทศบาลนครยะลา และพื้นที่รอบนอก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เและเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งมีกำลังพลในการปฏิบัติงาน 40-50 นาย ต่อวัน ส่วนบริเวณที่มีการซื้อขายทุเรียน ตามล้งต่างๆ มีการเพิ่มความเข้มในการดูแล และการวางชุดหน่วยปฏิบัติการ นปพ.ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุ สามารถติดตามได้ทันที ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 

—————————