วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ผบ.ฉก.นราธิวาส เหมาทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง 1 ตัน ช่วยเหลือชาวบ้านในยามวิกฤติโควิด-19 หลังจากการประกาศปิดหมู่บ้าน

23 ก.ค. 2021
391

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 1030 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วยพันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เดินทางลงพื้นที่บ้านกาหนั๊วะ ต.กาลิซาฯ เพื่อรับซื้อทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง จากชาวบ้านที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในยามวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จำนวน 1 ตัน หลังจากการประกาศปิดหมู่บ้าน ซึ่งทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเดินทางเข้าไปรับซื้อถึงสวนเหมือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่มีรายได้ไม่เพียงพอนำไปจุนเจือเลี้ยงครอบครัว และเพื่อแสดงน้ำใจไมตรีกับชาวบ้าน สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้น  ได้ปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ตามนโยบายของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ทั้งนี้การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ทุเรียนพันธ์พื้นเมือง โดยได้นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยนั้น สร้างความสุขใจ อิ่มท้อง พร้อมทั้งมีโภชนาการ ให้กำลังพลทหารได้เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินไปเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งได้เข้าไปพบปะ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ คัดกรองโควิค บ้านกาหนั๊วะ  และได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดโคกรอง บ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ฯการปฎิบัติงาน

 

————————