วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

จนท.3 ฝ่ายยะลาคัดกรองเข้ม! เรียกตรวจรถทุกคันป้องกันโควิด-19 ระบาดในพื้นที่

26 ก.ค. 2021
299

 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง อส. เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ตชด.ประจำ จุดตรวจขุนไวย์ รอยต่อระหว่างจังหวัดยะลา-ปัตตานี ยังคงคุมเข้มบุคคล ที่จะเดินทางเข้าเมืองยะลา ตามมาตรการปิดจังหวัด จำกัดการเดินทาง 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยเรียกตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกคัน ที่เดินทางผ่านด่านตรวจ ซึ่งจะต้องแสงหลักฐานใบอนุญาตให้เดินทางเข้า และออกจากจังหวัดยะลาได้ รวมถึง ต้องสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเดินทาง เพื่อป้องกันบุคคลจากพื้นที่เสี่ยง นำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดซ้ำเติมในพื้นที่  หลัง จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อแล้ว 6,060 ราย

ขณะที่ ในวันนี้ (26 ก.ค 64) จังหวัดยะลาได้อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเดินทางข้ามจังหวัด โดยสามารถยื่นเอกสารแสดงความจำเป็นในการเดินทางได้ ที่หน้าด่านรอยต่อจังหวัด 3 ด่าน คือ ด่านลำใหม่ ด่านคลองทรายใน และด่านขุนไวย์ทุกวัน ภาคเช้าเวลา 08.30-11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-17.00 น.  โดยจะต้องเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ตัวจริง เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อยกเว้น หรือความจำเป็นอย่างยิ่งยวด มายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นขอเอกสารแสดงความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก จ.ยะลา ได้ ณ ที่ว่าการ อ.เมืองยะลา ทุกวันทำการ ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดทำการ

ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือประชาชนปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เคร่งครัด

———————-