วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ทหารเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด อุดหนุนผลผลิตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพล

27 ก.ค. 2021
395

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยการอุดหนุน และจัดกำลังพลลงพื้นที่เร่งระบายผลผลิตมังคุดในพื้นที่ อำเภอพรหมคีรี และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชาวเกษตรกรได้รับผลกระทบราคาผลผลิตตกต่ำ ด้วยสาเหตุในปีนี้ผลผลิตที่จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดมีจำนวนมาก จนเกิดภาวะล้นตลาด ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสวนมังคุดในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ไม่นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าวได้สั่งการให้หน่วยทหารเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวสวนมังคุดที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 โดยมีหน่วยทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 41, กองพลทหารราบที่ 15, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และ กองพันทหารสื่อสารที่ 24 ผนึกกำลังสนับสนุนกำลังพล พร้อมยานพาหนะขนส่งผลผลิต เพื่อช่วยเหลือในการขนย้ายผลผลิตจากเกษตรกร พร้อมช่วยเหลือในการซื้อผลผลิต เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว รวมถึงทหารกองประจำการ และชุมชนรอบค่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอีกทางหนึ่ง

————————–