วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เผยนราธิวาสมีผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.02 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของประเทศ

28 ก.ค. 2021
462

วันที่ 27 ก.ค.64 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ได้มีการสรุปแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน-25 กรกฎาคม 2564 ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก โดยเมื่อเดือนเมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 516 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เดือนพฤษภาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 481 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เดือนมิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,215 ราย เสียชีวิต จำนวน 6 ราย เดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2,969 ราย เสียชีวิต จำนวน 45 ราย

ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 5,181 ราย กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1,397 ราย แยกเป็นรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 597 ราย

โรงพยาบาลสนาม 800 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 3,731 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.02 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของประเทศ

ทั้งนี้คาดการณ์ว่า ในวันปกติ จะมีผู้ป่วย จำนวน 150 รายต่อวัน หลังวันรายอคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 50% คิดเป็นจำนวน 75 รายต่อวัน รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านBack home จำนวน 20 รายต่อวัน คาดว่าจะมีผู้ป่วย 245 คนต่อวัน โดยหากพักรักษาตัว จำนวน 14 วันต้องใช้เตียง 3,430 เตียง ดังนั้นจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามให้ครบทั้ง13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ตามแผนเพิ่มเตียงจำนวน 4,000 เตียง โดยโรงพยาบาลสนาม จัดหาเพิ่ม จำนวน 1,270 เตียง อำเภอละ150 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ โรงพยาบาลชุมชน จัดหาเพิ่ม 248 เตียง 80 เปอร์เซ็นต์รับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่รวม PUI และ20 เปอร์เซ็นต์ รับผู้ป่วยทั่วไป ส่วนโรงพยาบาลทั่วไป จัดหาเพิ่ม จำนวน 159 เตียง รับเฉพาะผู้ป่วยหนัก

สิ่งที่ต้องเน้นย้ำกับประชาชนคือ การเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง7โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มโรงงาน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งให้แต่ละอำเภอไปบริหารจัดการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมาย 7,500 คนต่อวัน

—————————–