วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชาวตำบลถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เดินหน้าหมู่บ้านตัวอย่างฉีดวัคซีนหมู่ สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

29 ก.ค. 2021
451

อำเภอบันนังสตา ร่วมกับโรงพยาบาลบันนังสตา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.บันนังสตา รพ.สต.ถ้ำทะลุ และหน่วยแพทย์ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ลงพื้นที่หมู่ที่ 5  บ้านตังกะเด็ง ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เร่งฉีดวัคซีนหมู่ สร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีชาวบ้านที่สมัครใจในพื้นที่กว่า 300 คน เดินหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันในหมู่บ้าน

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดยะลา ชุมชน/หมู่บ้าน นำร่องหมู่บ้าน ชุมชน ต้นแบบที่สมัครใจฉีดวัคซีนทุกอำเภอ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้มีความครอบคลุม 70 % ของประชากรในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเตรียมเปิดพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ ทุเรียน ในพื้นที่ 

นางวานิช อักษรภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในวันนี้ เป้าหมาย 360 โดส เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในหมู่บ้าน ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนครอบคลุมกว่าร้อยละ 70 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ซึ่งเป็นอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 ของจังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ 1,158 ราย

ด้าน นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา ได้มีการประชุมส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีน โดยให้ทางผู้นำหมู่บ้านในอำเภอบันนังสตา เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและหมู่บ้าน จากนั้นให้เร่งประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจในเรื่องวัคซีน จนชาวบ้านพร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งวัคซีนสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และลดความรุนแรงของโรคได้

————————