วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลุยถึงสวนทุเรียน เหมารับซื้อทุเรียน ถึงที่ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในช่วงวิกฤตโควิค 19

01 ส.ค. 2021
371

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เดินทางลงพื้นที่ ลุยถึงสวนทุเรียน ริมน้ำตกบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่  พร้อมทั้งรับซื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และ ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน จำนวน 1.5 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้  และ ได้ปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ตามนโยบายของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

รวมถึงได้สั่งการให้กองร้อยของหน่วยทหารในพื้นที่ จัดตั้งจุดรับซื้อทุเรียนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาจัดส่ง ให้หน่วยนราธิวาส และสนับสนุนกำลังพลเป็นแรงงานขนย้ายผลผลิต จัดยานพาหนะขนส่งไปยังจุดรับซื้อ รวมถึงให้หน่วยทหารในพื้นที่รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชน ซึ่งได้สร้างความดีใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน บ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นอย่างมาก “ ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส”

เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก และจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 เป็นอุปสรรคต่อการกระจายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งมาตรการจำกัดการเดินทางของแรงงาน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และพ่อค้า แม่ค้าเข้าไปรับซื้อสินค้าในพื้นที่ได้ จำนวนน้อย ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการรับซื้อในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง 

จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้นำผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน)ที่ได้รับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ มาเข้าสู่ขั้นตอนแปรรูป เป็น ทุเรียนกวน  เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับกำลังพล และครอบครัวกำลังพล เพิ่มมูลค่า จากผลผลิตในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการถนอมอาหารเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการบรรจุภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อย ก็จะนำ “ ทุเรียนกวน สานใจ สู้ภัยโควิด “ ไปแจกจ่ายให้ กำลังพล และครอบครัว รวมถึงให้น้องๆ กองประจำการ จำนวนกว่า 1000 คน ได้นำไปฝากญาติ ตามสั่งการ ของพลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แทนความห่วงใย เป็นการ “แบ่งปันสุข  ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ”

—————————–