วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการปฏิบัติติงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.

04 ส.ค. 2021
356

หน่วยงาน 3 ฝ่าย ดูแลความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ จชต. ร่วมแถลงถึงผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ซึ่งได้กำหนดไว้ในห้วงสัปดาห์แรกของทุกเดือน ณ ห้องดาหลา กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยพันตำรวจเอก วศิน จินตเสถียร ผู้ช่วยโฆษกกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยถึงผลการดำเนินงานในรอบเดือน ก.ค. 64 ถึงสถิติการเกิดเหตุก่อความไม่สงบ 8 เหตุ เหตุปะทะ 1 เหตุ มีการออกหมายจับ ป.วิอาญา คดีความมั่นคง จำนวน 13 หมาย จับกุม 3 หมาย

ขณะที่พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอร.มน.ภาค 4 สน. ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานในการควบคุมพื้นที่ทั้งด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการดูแลพี่น้องประชาชนที่ผไมีการส่งมอบบ้านตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5 หลัง การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัส และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จชต. การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในหน่วยทหารเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ จชต.  

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่ จชต. มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคน เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายโดยเร็ว พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนร่วมรับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น

ขณะเดียวกัน ในส่วนของ ศอ.บต. นั้น ได้ดำเนินการตามมาตรการเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ขณะเดียวกัน ศอ.บต. ได้เตรียมดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ นักศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย ซูดาน และมาเลเซีย ที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคมและตรวจลงตรา (Visa) จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม โดยต้องปฎิบัติตามมาตราการ ศบค.กักตัว 14 วัน ซึ่งศอ.บต. จะดำเนินการประสานกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมสถานที่กักกันโรคและบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป 

  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการเดินสำรวจที่ดินทำกินซึ่งมีมติของ กพต. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ดำเนินการแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ขยายระยะเวลาดำเนินงานออกอีก 6 ปี ว่า โครงการดังกล่าวนั้น เลขาธิการ ศอ.บต.  เห็นว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถลดเงื่อนไขจากปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ทั้งที่ ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีที่ดินแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาทำให้ประชาชนไม่พอใจการดำเนินการของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การเข้ามาดำเนินการโครงการต่ออีก 6 ปี ศอ.บต. ตั้งเป้าออกโฉนดที่ดินทำกินในพื้นที่ 3 จังหวัด  และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาให้ได้ 90,000 แปลง เฉลี่ยปีละ 15,000 แปลง โดยเชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้

 

————————