วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ผู้ว่าฯนรา โปรโมท “ลองกองตันหยงมัส อินทรีย์วิถีไทย” สายพันธ์ดั่งเดิมอายุกว่า 200 ปี “ลองกองพระยาระแงะ” รสชาติหอมหวานเอกลักษณ์ของนราธิวาส

เมื่อวันที่ (3 ส.ค. 64) ที่สวนลองกอง earthsafe บ้านกอแนะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ เกษตรจังหวัดนราธิวาส ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลองกอง earthsafe เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ “ลองกองตันหยงมัสอินทรีย์วิถีไทย” ภายใต้ชื่อ “ลองกองพระยาระแงะ” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตัดช่อลองกองที่กำลังออกผลผลิต พร้อมทั้งได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ “ลองกองตันหยงมัส จ.นราธิวาส” โดยเฉพาะ “ลองกองพระยาระแงะ” ที่ใช้ระบบการปลูกแบบอินทรีย์วิถีไทย” ทำให้มีความหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส”

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสมีลองกองซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่น ตั้งแต่ดั้งเดิมทราบว่าต้นลองกองที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประมาณ 200 กว่าปีแล้ว ซึ่งเป็นที่รู้จัก คือ ลองกองที่ปลูกในพื้นที่ตำบลตันหยงมัสแห่งนี้และมีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเป็นที่ถูกใจผู้บริโภค ทำให้มีการนำลองกองตันหยงมัสไปปลูกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยบางจังหวัดเมื่อนำไปปลูกแล้วแต่สภาพพื้นที่และสภาพอากาศแตกต่างกัน ก็ทำให้ได้รสชาติดั้งเดิมของลองกองตันหยงมัสเปลี่ยนไป จึงต้องมีการทบทวนว่าลองกองที่แท้จริงในพื้นที่ตำบลตันหยงมัสที่เรารู้จักมีรสชาติอย่างไร สำหรับการมาเยือนสวนแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสวนซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำให้ลองกองตันหยงมัสกลับมามีรสชาติเหมือนเช่นในอดีต

ด้าน นายชาย กุนทีกาญจน์ เกษตรกรเจ้าของสวน earthsafe กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งนำทีมโดยท่านศิวะ แสงมณี ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม โดยอยากให้ลองกองตันหยงมัสกลับมาเป็นลองกองตันหยงมัสที่แท้จริงเหมือนเช่นในอดีต รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนราธิวาส โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส อำเภอระแงะ ซึ่งมีการพัฒนาลองกองโดยใช้สูตรอินทรีย์วิถีไทยจากมูลนิธิ earthsafe เริ่มเป็นปีแรกนำร่องที่นี่ในเนื้อที่ 40 ไร่ สำหรับการใช้ระบบเกษตรอินทรีย์วิถีไทยทำให้ไม่มีสารเคมีเจือปนในสวน และในปีที่ผ่านมาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากมูลนิธิ ทำให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์ ลองกองมีความหวานหอม ขั้วแน่น ยางน้อย เปลือกบาง อร่อย เป็นเกรดลองกองที่สมบูรณ์ ใช้ชื่อว่า “พระยาระแงะ” ทำให้ได้รับความสนใจมาก สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าลองกองทั่วไป และขอเชิญชวนเกษตรกรอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสหันมาใช้เกษตรอินทรีย์วิถีไทย เพื่อให้ลองกองของอำเภอระแงะเป็นลองกองเกรดพระยาระแงะ เชื่อว่าแม้จะมีผลผลิตมากหากมีคุณภาพก็เป็นที่ต้องการของตลาด

 

————————-

Cr.. สปชส.นราธิวาส