วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ด่านคัดกรองยะลาตรวจเข้ม! งดเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่จำเป็น

12 ส.ค. 2021
622

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ยอดผู้ป่วยลดลงติดต่อกัน 2 วัน ป่วยยืนยันสะสม 8,789 ราย เสียชีวิต สะสม 77 ราย

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ รอยต่อระหว่างจังหวัด ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ยังคงเข้มงวดตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคัน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการเดินทาง เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 จำกัดการการเดินทางหากไม่มีความจำเป็น

สำหรับจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้งดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารรับรองความจำเป็น ควบคู่กับเอกสาร/หลักฐาน (QR Code) ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ และผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลา ทุกคน ต้องสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบยานพาหนะ บุคคล ต้องสงสัย เป้าหมาย ในคดีความมั่นคง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ 

———————–