วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ทัพฟ้าเติมน้ำใจ…ต่อลมหายใจ บินส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13 ส.ค. 2021
483

วันที่ 13 ส.ค. 2564 กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9  เครื่องบินลำเลียง C-130 ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ High Flow จำนวน 2 เครื่อง, หน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น, ชุด PPE จำนวน 400 ชุด และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 12 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งหมด 892,000 บาท จากภารกิจ “เติมน้ำใจ ต่อลมหายใจ” โดยได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19 โดยมีพลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทา สาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานโครงการ

โดยนาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับ การกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ได้ดำเนินการส่งมอบ ซึ่งมีบุคลากรที่ทางแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีเป็นผู้รับมอบ ณ สนามบินปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จะดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลกะพ้อ และโรงพยาบาลมายอ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลเบตง  และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลสุไหงโกลก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

นอกจากนี้ที่สำคัญสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการพัฒนาหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” หุ่นยนต์ FIBO AGAINST COVID-19  (FACO) เพื่อการสื่อสาร และช่วยเหลือบุคลกรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งทาง สถาบันฯ ได้สนับสนุนหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี

ทั้งนี้ มดบริรักษ์ ประกอบด้วยหุ่นยนต์ ทั้งหมด 4 ตัว  ประกอบด้วย/ 1. หุ่นยนต์ SOFA (โซ่ฟ้า) จำนวน 1 ตัว ทำหน้าที่เสมือนคุณหมอ ทำการ VDO Call วัดไข้ และตรวจสอบภาพนอกของผู้ป่วยได้/  2. หุ่นยนต์ MuM – III จำนวน 1 ตัว ทำหน้าที่ส่งยา/อาหารให้กับผุ้ป่วย ในได้ 18 ช่อง/  3. หุ่นยนต์ Service จำนวน 2 ตัว ทำหน้าที่ในการส่งยา/อาหาร ได้ 2 ช่อง และ VDO Call เพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยได้

——————–