วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“แบ่งปันสุข ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ” ต่อชีวิตเกษตรกร สร้างรอยยิ้มให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

15 ส.ค. 2021
427

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.64 เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ มอบผลผลิตทางการเกษตร (เงาะและมังคุด) จำนวน 500 กิโลกรัม พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวน ที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 แล้วยังประสบกับปัญหาราคาพืชผลตกต่ำจนสร้างความเดือดร้อน ซึ่งได้นำพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกร นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย โดยมอบให้กับตัวแทนในแต่ละพื้นที่

สำหรับการมอบผลผลิตทางการเกษตร ได้มีการมอบให้กับตัวแทนในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย นางทิวารัตน์   อาแว ประธานโฆษกชาวบ้าน จ.นราธิวาส, นางประนอม   คำจุ่น ประธานโฆษกชาวบ้าน อ.เมืองนราธิวาส, นายอดินันท์   บินมุมิน ประธานโฆษกฯ อ.เจาะไอร้อง, น.ส.วัลภา   ฤทธิพล ประธานโฆษกชาวบ้าน อ.รือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 ประกอบด้วย

-รพ.สนาม 5 โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเขือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ป่วย จำนวน 166 คน

-ศูนย์กักกันการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.นราธิวาส)  ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้กักกันสังเกต-อาการ จำนวน 35 คน

-ศูนย์กักกันตัว บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขานราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส (เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีพนักงานติดเชื้อฯ และทางโรงงานดำเนินการเป็นสถานที่กักกันตัวของพนักงานพร้อมครอบครัว) มีผู้กักกันตัว จำนวน 137 คน

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และยังเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในช่วงของวิกฤตของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นการ แบ่งปันสุข ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ

————————