วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

รวมน้ำใจช่วยโควิด พี่น้องชายแดนภาคใต้ “ช่วยเหลือ แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งประชาชน”

17 ส.ค. 2021
366

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 คณะศิษย์เก่าสามเสนวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้มอบผลไม้ตามฤดูกาลที่รับซื้อจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบราคาผลผลิตตกต่ำ (เงาะ,มังคุด) และมอบแมสซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย โดยครั้งนี้ลงพื้นที่แจกจ่ายในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ดังนี้.-

1.รพ.สนาม รร.ตากใบ จำนวน 300 กก. ผู้ป่วย จำนวน 118 คน, เจ้าหน้าที่ 9 คน โดยมี นายแพทย์ จักรกฤษณ์ สว่างแสง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

2.รพ.ตากใบ จำนวน 400 กก. ผู้ป่วย จำนวน 273 คน, เจ้าหน้าที่ 25 คน โดย นางเกตสะนี   แสงฤทธิ์ เป็นผู้รับมอบ

และมอบแมสให้กับ น.ส.อ้อยทิพย์   สายวรณ์ และสมาชิกโฆษกชาวบ้าน จำนวน 100 ห่อ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในช่วงของวิกฤตของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นการ แบ่งปันสุข ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ

———————-