วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

“ทุเรียนกวน สานใจ สู้ภัยโควิด 19”ส่งต่อความห่วงใย ให้แก่ครอบครัวน้องทหารใหม่

23 ส.ค. 2021
279

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบทุเรียนกวน “ ทุเรียนกวน สานใจ สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 1,281 กล่อง ณ ลานอเนกประสงค์ หน้า บก.กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ,พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 , พันเอก อิศรา จันทะกระยอม  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 , พันเอกพสุธาร สมิตานนท์  ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15  และผู้บังคับกองพัน หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15  โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับกองทหารทหารที่15 และ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่  พร้อมทั้งรับซื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และ ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน จำนวน  14 ตัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้  พร้อมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” นโยบายของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก และจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 เป็นอุปสรรคต่อการกระจายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งมาตรการจำกัดการเดินทางของแรงงาน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และพ่อค้า แม่ค้าเข้าไปรับซื้อสินค้าในพื้นที่ได้ จำนวนน้อย ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการรับซื้อในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

 โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้เล็งเห็นความสำคัญ จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ จัดกำลังเข้ารับซื้อผลผลิตดังกล่าว เพื่อนำผลผลิตที่ได้รับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ มาเข้าสู่ขั้นตอนการแปรรูป เป็น ทุเรียนกวน  ให้กับกำลังพล และครอบครัวกำลังพล  พร้อมทั้งได้ปฎิบัติตามสั่งการของพลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แทนความห่วงใย จากใจพี่ๆทหาร สู่ครอบครัว น้องทหารกองประจำการ โดย จัดพิธีรับมอบทุเรียนกวน สานใจ ต้านภัย โควิด-19 จำนวน 1,281 กล่อง เพื่อส่งมอบให้ถึงระดับกองพัน ซึ่งแต่ละกองพัน จะนำทุเรียนกวน มอบให้ถึงมือน้องๆ กองประจำการ เพื่อเขียนข้อความระลึก คิดถึง ครอบครัว และเขียนที่อยู่ โดยแต่ละกองพันจะเป็นผู้รวบรวม จัดส่งทุเรียนกวน สานใจ ต้านภัย โควิด-19  ผ่านระบบขนส่งให้ถึงมือ ครอบครัวน้องๆกองประจำการ ผลัดที่1/2564 ทุกนาย  รวมทั้งนอกจากเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับกำลังพล และครอบครัวกำลังพลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า จากผลผลิตในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ “แบ่งปันสุข  ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ” ตลอดจน ฝากถึงครอบครัวน้องๆ ทหารใหม่ ทุกนาย จงวางใจ ไม่ต้องเป็นห่วง  ยืนยันทหารใหม่คือน้องเล็กคนสุดท้อง กองทัพบก จะดูแลดุจคนในครอบครัว ฝึกฝนพัฒนากำลังพลต้นน้ำสู่ “พลทหารต้นแบบ” ตามแนวทางพระราชทาน รวมทั้ง ขอให้มั่นใจว่าหน่วยทหารได้เตรียมการในทุกด้านเพื่อดูแล ฝึกฝน และเสริมสร้างให้ทหารกองประจำการได้นำศักยภาพตนเองสู่การปฏิบัติงานในทุกบทบาท ทุกหน้าที่ และทุกภารกิจ เป็นบทพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ในกองทัพอย่างมีเกียรติ เข้มแข็งทั้งกายใจ มีจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในฐานะทหารของชาติอย่างดีที่สุด

————————