วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ยะลานำร่องศูนย์โควิดชุมชน อ.กรงปินัง ทั่วถึงและสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ

23 ส.ค. 2021
681

วันนี้ 23 ส.ค.64 ชาวบ้านในพื้นที่ ต.สะเอะ และตำบลใกล้เคียง ในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จ.ยะลา เดินทางเข้ารับบริการฉีดวัคซีน และการตรวจการเชื้อ ด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านแปแจง ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรก เป็นศูนย์กู้ภัยโควิด-19 ชุมชน นำร่องในพื้นที่อำเภอกรงปินัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน และชุมชน ได้เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างทั่วถึง และสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ โดยมี นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง นายพิทักษ์ ธีระพุทธรักษา สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง ร.อ.ทวียศ ศรีสุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย 4714 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย และ อสม. ในพื้นที่ ที่ผ่านาการอบรมให้บริมการประชาชน

นายพิทักษ์ ธีระพุทธรักษา สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง เปิดเผยว่า ศูนย์กู้ภัยโควิด-19 ชุมชน เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และทางจังหวัดยะลาได้ดำเนินการขับเคลื่อน จัดตั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรองรับปัญหาจากภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมาย จากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระจายมาที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการสรรหา อสม. ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ารับการอบอมในเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลในพื้นที่ จะออกใบรับรอง พร้อมทั้งการมอบป้ายศูนย์กู้ภัยโควิด-19 ชุมชน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ เป็นศูนย์ประสานงานศูนย์ภัยโควิด-19 ชุมชน โดยมีกำนันในพื้นที่ เป็นผู้ดูแล ซึ่งที่นี่มี อสม.จำนวน 19 คน มีบริการตรวจคัดกรองประชาชนในหมู่บ้าน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK บุคคลที่มีความเสี่ยง หรือเดินทางมาจากพื้นที่อื่น หรือสงสัยว่าจะมีการมีการติดเชื้อภายในครอบครัว หรือเรื่องเร่งด่วน ก็สามารถมาใช้บริการตรวจเชื้อได้ที่ศูนย์แห่งนี้ในเบื้องต้น ถ้าสงสัยในผลการตรวจ ทางเจ้าหน้าที่จะส่งไปที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลต่อไป นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีน-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ

ด้าน นางรอกายะ การาวัล ผอ.รพ.สต.บ้านดุซงกูจิ ต.สะเอะ เปิดเผยว่า พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านแปแจง ต.สะเอะ อ.กรงปินัง แห่งนี้ เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกล รพ.สต.สะเอะ เป็นพื้นที่หมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอกรงปินัง รอยต่ออำเภอยะหา ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถเข้ารับบริการที่ รพ.สต.สะเอะ ได้เนื่องจากห่างไกล แลพเดินทางไม่สะดวก ดังนั้นทางอำเภอ สสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเชิงรุก มาที่หมู่บ้านแห่งนี้ โดยมี อสม. มาช่วยงานที่ศูนย์ โดยมีการตรวจคัดกรองชาวบ้านในพื้นที่ การตรวจหาเชื้อ ด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งการจองวัคซีน นอกจากนี้มีการลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย บริการฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน 

ขณะที่ นายกอเซ็ง ยูโซะ กำนันตำบลสะเอะ เปิดเผยว่า ตำบลสะเอะ อ.กรงปินัง มี 6 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กว่า 5,000 คน การฉีดวัคซีนของชาวบ้านที่นี่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ ทางอำเภอกรงปินัง สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง รพ.สต.สะเอะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดให้บริการศูนย์ภัยโควิด-19 ชุมชน ประชาชนในพื้นที่เริ่มตื่นตัว เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีศูนย์อยู่ในพื้นที่ ชาวบ้้านสะดวกมากขึ้นในการเข้ามาใช้บริการ ถือเป็นเรื่องที่ดี สำหรับในพื้นที่แห่งนี้ ปัจจุบันยังพบการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ ศูนย์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ในชุมชม สามารถป้องกันและจำกัดการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชนได้

————————–