วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าฯนรา มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

24 ส.ค. 2021
520

ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมนายกเหล่ากาชาดจ.นราธิวาส มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ  89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันที่  23 ส.ค.64 เวลา 14.20น. ที่ต.ปาเสมัส   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ  89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยทางอำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลกโดยอำเภอสุไหงโก-ลก ก็ได้นำมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่นางสีตีอีดายู มามะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 7 ต.ปาเสมัส   อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสิ้น 6 คน และเป็นผู้มีฐานะยากจน  ปัจจุบันประกอบอาชีพลูกจ้างร้านอาหารข้าวหมกไก่  ในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก รายได้เพียงวันละ 200 บาท

ทั้งนี้ในการดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จาก หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจนเป็นผลสำเร็จ

————————–