วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ฝึกทางยุทธวิธีให้กำลังพล เพิ่มทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน

25 ส.ค. 2021
672

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ อ.ยะหา และอ.กรงปินัง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อม พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 สำหรับการฝึกครั้งนี้ เพื่อสร้างความชำนาญให้กำลังพล สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดคุ้มครองตำบลห้วยกระทิง และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในการรักษาความปลอดภัย ควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการก่อเหตุรุนแรงในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการก่อเหตุในช่วงวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ร่วมประกอบอาหาร และรับประทานอาหารกับกำลังพล ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ พร้อมมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่

————————