วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เยี่ยมให้กำลังใจลูกน้อง ทำภารกิจดูแลประชาชน ป้องกันแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

26 ส.ค. 2021
558

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  ที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันชายแดนในการทำภารกิจป้องกันแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ฝั่งอำเภอเบตง

โดยมอบนโยบาย และเน้นย้ำให้หน่วยได้ปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด สั่งกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามแนวชายแดน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ควบคู่กับการระวังตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ก่อนมอบอุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีพ และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป   

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ภารกิจในการเฝ้าตรวจชายแดนต้องมีความเข้มงวดและเข้มข้นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ต้องคำสั่งในการช่วยเหลือ และสนับสนุนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ผู้บังคับบัญชาทุกคนรู้และเข้าใจว่าทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย และไม่มีวันพักตามปกติ เช่นเดียวกับที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งทุกวันก็จะเดินทางไปให้การสนับสนุน ช่วยเหลือส่วนต่างๆ โดยไม่มีวันหยุดเช่นกัน แต่เราทุกคนจะต้องดำรงความมุ่งหมายในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไป การทำงานของเราจะเข้มข้นกว่าสถานการณ์ปกติโดยทั่วไป แต่ถือว่าเป็นการเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายลง ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องทหารได้เลือกแล้วว่าจะความเสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน และเพื่อประเทศชาติ ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลทุกคน

———————-