วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

นราธิวาส เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 16 เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

27 ส.ค. 2021
364

เมื่อ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 16 ประจำอำเภอสุไหงปาดี โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร สาธารณสุขอำเภอสุไงหาปาดี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีจำนวนมาก

โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 16 ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยทั้งสิ้นได้ 150 เตียงโดยได้รับการสนับสนุนเช็คเงินสดจำนวน 300,000 บาทจากเพจอีจันเพื่อช่วยเหลือ รพ.สนามและจากหน่วยงานต่างๆจำนวนมากในพื้นที่

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัย และการดูแลรักษา สามารถรับผู้ป่วยยืนยัน โควิด 19ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง และใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล ซึ่งดูแลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลันหรือวิกฤต จนดีขึ้น


ขอบคุณ สยามรัฐ