วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ยะลาเริ่มแล้ว งดเดินทางข้ามจังหวัด อีก 1 เดือน ต่อ เคอร์ฟิว 14 วัน

01 ก.ย. 2021
629

วันนี้ 1 ก.ย 64 เป็นวันแรก สำหรับ จ.ยะลา 1 ใน 29 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ซึ่งได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 เดินทาง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า กิจการและกิจกรรม  แต่ยังคงเดิมขยายเวลา ห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เวลา 3 ทุ่ม ถึงตี 4 ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต ออกไปถึง 14 ก.ย 64 รวมถึง งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ประจำ ด่านตรวจเขตรอยต่อระหว่าง จ.ยะลา-ปัตตานี   ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อส. ยังคงตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามแนวทางของ ที่ ศปก.ศบค.กำหนด โดยผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง เข้าจังหวัด ทุกคน ต้องมีหนังสือได้รับอนุญาต ส่วนผู้ที่หนังสือขออนุญาต หมดในวันที่ 31 สค 64 ให้รีบต่อวันเดินทางเพิ่ม ซึ่งหากไม่ปฎิบัติตามก็จะไม่อนุญาตให้เข้าจังหวัด  รวมไปถึง ทุกคนต้อง สแกน QR Code Yala Safe Alert  ปฎิบัติตามแนวทาง ที่ ศปก.ศบค. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดยะลา กำหนด อย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานการณ์ โควิด-19 จ.ยะลา ล่าสุดในวันที่ 31 ส.ค 64 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 98  ราย ยอดป่วยสะสมแล้ว 11,787 ราย มีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) แล้วจำนวน 9 ราย   รักษาหายแล้ว 9,465 ราย   รักษาใน รพ.2,206 ราย  ส่วนผู้เสียชีวิต สะสมรวม 116 ราย