วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ยะลาคงมาตรการ ผ่อยคลาย เดินทางข้ามจังหวัดได้ เมื่อมีเหตุจำเป็น

06 ก.ย. 2021
456

จ.ยะลา พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ยังคงมาตรการตรวจคัดกรอง ที่ ด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังการปรับมาตรการผ่อนคลายกิจการ กิจกรรม ต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 64 เป็นต้นมา แต่ห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เวลา 3 ทุ่ม ถึงตี 4 ของวันรุ่งขึ้น ยังคงเดิม

โดยที่ ด่านตรวจบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมืองยะลา  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ยังคงตรึงกำลังคอยสอดส่อง ดูแลกลุ่มบุคคลเสี่ยงจากจังหวัด ต่างๆ ที่จะเดินทาง ผ่านด่านรอยต่อจังหวัด   เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่โรค โดยผู้เดินทางที่เป็นผู้ติดเชื้อ หรือ มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ก็จะต้องเดินทางผ่านมาตรการ ที่กำหนดขึ้น เป็นการเฉพาะเท่านั้น  ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น เข้ามายังพื้นที่ จังหวัดยะลา ทุกคนต้องสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT)  ขณะเดียวกัน ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มีเหตุจำเป็น ในการเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งคนทำงาน รถขนสินค้า อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ  หลังจังหวัดยะลา คลายล๊อกให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ เมื่อมีเหตุจำเป็น

ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ยะลา ล่าสุด ยังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 5 ก.ย 64  มีรายใหม่ เพิ่ม 353 ราย ป่วยสะสม 13,023    ราย รักษาอยู่ใน รพ. 2,524 ราย  รักษาหายแล้ว 10,374 ราย  ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 125   ราย

——————–