วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

แก็งมอดไม้เหิม! ลอบตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่อ.ธารโต จ.ยะลา

วันนี้ (8ก.ย.64) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจสอบผืนป่า ในพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม เทือกเขาสันกาลาคีรี  เป็นพื้นที่ต้นน้ำ แม่น้ำปัตตานี เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง  หลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคล ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวนหลายแปลง ในพื้นที่บ้านปาโจแมเราะ ม.8  ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

จากการเดินเท้าเข้าตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้ใกล้เขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กำลังถูกทำลายใหม่จำนวน 2 แปลง โดยแปลงแรก ที่ความสูงจากรระดับน้ำทะเลปานกลาง 649 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายใหม่ ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จ และตรวจพบมีการ กานไม้ กับต้นไม้กาลอ และไม้สยา ขนาดกลางจำนวน 5 ต้นให้ยืนตาย ยังไม่ถูกตัดโค่น  ไม้กาลอ เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ลำดับที่ 18 และ ไม้สยา เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ลำดับที่ 138 โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายได้ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา เพื่อทำการเกษตรปลูกต้นที่เรียนขนาดเล็ก

แปลงที่ 2 ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 767 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายใหม่ ลักษณะใช้รถตักดิน แบ็คโฮ ตัดเป็นแนวคันดิน และตรวจพบต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดต่างๆ ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวนมากแล้วบั่นเป็นท่อนจำนวนมาก จนท.ป่าไม้ ตรวจวัด ตรวจยึดไม้ ก่อ เป็นท่อนขนาดต่าง ๆ จำนวน 11 ท่อน  ไม้ก่อ เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ลำดับที่ 11 จำนวน 11 ท่อน ยังทิ้งอยู่ในที่เกิดเหตุ

ซึ่งขณะตรวจสอบ ไม่พบผู้ใด ในพื้นที่ป่าถูกทำลาย เจ้าหน้าที่จึงได้นำป้าย“ หยุด ตัดต้นไม้ ”มาติดไว้ พร้อมมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองธารโต และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) จัดทำบันทึกรายละเอียด แล้วนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา พร้อมทั้งจะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

————————–