วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

สตูลยังตรวจเข้มการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

17 ก.ย. 2021
301

นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอทุ่งหว้า กล่าวว่า ขณะนี้ทางอำเภอทุ่งหว้า ยังคงตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวด ภายใต้การปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ พลเรือน และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ ด่านความมั่นคงคีรีวง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งเป็นรอยต่อกับจังหวัดตรัง มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสตูล ตามมาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคคิดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

โดยในวันที่ (16 ก.ย.64) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. มีรถเข้าจังหวัดสตูล เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 192 คัน รถบรรทุก 64 คัน รถโดยสาร 11 คัน รถขนส่งสินค้า  60 คัน รถจักรยานยนต์  104 คัน รวมรถขาเข้า จำนวน  431 คัน 

ส่วนจำนวนรถขาออกจากจังหวัดสตูล มีรถยนต์ส่วนบุคคล 182 คัน รถบรรทุก 70 คัน รถโดยสาร 12 คัน รถขนส่งสินค้า  72 คัน รถจักรยานยนต์ 110 คัน รวมรถขาออก จำนวน 446 คัน   ซึ่งไม่มีรถที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 29 จังหวัด

————————–