วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ยะลาสั่งปิดอีก 3 หมู่บ้าน ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

22 ก.ย. 2021
451

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 ที่ จ.ยะลา มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 44/2564 ที่ประชุมมีมติให้ปิดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ อ.เบตง จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านนาข่อย (คุ้มบ้านนาข่อย/คุ้มบ้านทรัพย์อนันต์) หมู่ 1 ต.ยะรม, บ้านบันนังสิแน (คุ้มบ้านสิแน) หมู่ 7 ต.ยะรม และ บ้านสามร้อยไร่ (คุ้มบ้านชุมชนไทยพุทธ) หมู่ 11 ต.อัยเยอร์เวง

ขณะเดียวกันได้ประกาศยกเลิกพื้นที่เสี่ยงต่อการควบคุมโรค เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมากกว่า 14 วัน ในพื้นที่ อ.เบตง จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอัยเยอร์ควีน (คุ้มบ้านกูแบซาแม/คุ้มบ้านเมาะโง) หมู่ 8 ต.อัยเยอร์เวง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้กลุ่มเสี่ยงที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ทำการตรวจ ATK ทุกราย และพิจารณาเข้า Home Isolation และ Community Isolation ในกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้เข้าสถานกักกันของรัฐ หรือ State Qudrantine ทุกราย คือศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

 

—————-